Diện tích: (ngang 3.98m)102m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 110
Lượt xem: 9
Diện tích: (ngang 5.07m)145.7m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 715Tr
Lượt xem: 14
Diện tích: (ngang 17.99m)2653m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 7Tỷ500
Lượt xem: 26
Diện tích: (ngang 18.84m)196.8m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 290Tr
Lượt xem: 21
Diện tích: (ngang 15m)187.4m2 - Hướng: Tây Nam - Tây
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1Tỷ500
Lượt xem: 24
Diện tích: (ngang 5m)151.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 759Tr
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 5m)151.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 172
Lượt xem: 23
Diện tích: (ngang 6m)90m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 179
Lượt xem: 28
Diện tích: (ngang 6m)132.3m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 599Tr
Lượt xem: 38
Diện tích: (ngang 9.98m)98.7m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 399Tr
Lượt xem: 37
Diện tích: (ngang 10.17m)362.4m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1Tỷ650
Lượt xem: 48
Diện tích: (ngang 28m)1914.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 3.6Tỷ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 6.50m)306.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 715Tr
Lượt xem: 61
Diện tích: (ngang 20m)1146.3m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 3Tỷ200
Lượt xem: 66
Diện tích: (ngang hơn 5m)599.2m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1.5Tỷ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 10.1m)420.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1.2Tỷ
Lượt xem: 46
Diện tích: (ngang hơn 13.22m)301.4m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 3Tỷ
Lượt xem: 62
Diện tích: (ngang 35.33m)1643.7m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 980Tr
Lượt xem: 56
Diện tích: (ngang hơn 17m)293.5m2 - Hướng: Đông Bắc - Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1.1Tỷ
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang hơn 17m)2200 - 2500m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 3 Lô
Lượt xem: 45
Diện tích: (ngang từ 17m)1320 - 1417m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 4 Lô
Lượt xem: 58
Diện tích: (ngang 8m)114m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1Tỷ550
Lượt xem: 63
Diện tích: (ngang 6m)144.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 790Tr
Lượt xem: 67
Diện tích: (ngang 38m)1184.4m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1Tỷ4
Lượt xem: 41
Diện tích: (ngang 5m)208.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 550Tr
Lượt xem: 77
Diện tích: 209.9m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: TMD Thương lượng
Lượt xem: 63
Diện tích: (ngang hơn 6m)196.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1.9Tỷ
Lượt xem: 59
Diện tích: (ngang 5m)371.5m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1Tỷ4
Lượt xem: 70
Diện tích: (ngang 7m)525.3m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 1Tỷ990
Lượt xem: 69
Diện tích: (ngang hơn 17m nở hậu)248.6m2 - Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 2Tỷ850
Lượt xem: 68
Diện tích: (ngang 170m)17.256m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 31Tỷ
Lượt xem: 60
Diện tích: (ngang 170m)17.256m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 25Tỷ
Lượt xem: 62
Diện tích: 532.1m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: TL Thương lượng
Lượt xem: 62
Diện tích: (ngang 85m)2454.4m2 - Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 10Tỷ
Lượt xem: 62
Diện tích: (ngang 9.45m)777.9m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 600Tr
Lượt xem: 31
Diện tích: (ngang 15m)252.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 990Tr
Lượt xem: 71
Diện tích: (ngang 15m)252.8m2 - Hướng: Đông Nam - Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm : Xem vị trí
Giá: Bay1 Thương lượng
Lượt xem: 64
Diện tích: (ngang hơn 5m)147.1m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: ĐB Thương lượng
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 5m)91.1m2 - Hướng: Tây Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 4.8Tỷ
Lượt xem: 67
Diện tích: (ngang hơn 5m)183.7m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Nam
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 6.8Tỷ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 27m)931m2 - Hướng: Tây Bắc - Đông Bắc
Khu vực: Cam Lâm Xem vị trí
Giá: 11.1Tỷ
Lượt xem: 65
Diện tích: (ngang hơn 63m)4496.9m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 8.9Tỷ
Lượt xem: 86
Diện tích: (ngang hơn 63m)2781.7m2 - Hướng: Tây Bắc
Khu vực: Phước Đồng-Nha Trang Xem vị trí
Giá: 8.9Tỷ
Lượt xem: 67

Từ Khóa Nhà Đất

Nhà Nha Trang Đất Nha Trang Nhà Cam Lâm Đất Cam Lâm Nhà Cam Ranh Đất Cam Ranh Nhà Diên Khánh Đất Diên Khánh Nhà Ninh Hòa Đất Ninh Hòa Nhà Khánh Vĩnh Đất Khánh Vĩnh
Liên Hệ:
BẤT ĐỘNG SẢN CHÍNH CHỦ
Bất Động Sản Nha Trang - Khánh Hòa
Website: chinhchugiare.com